Xưởng tiatoshop may và in được tất cả các mẫu áo theo bảng màu và bảng size mới nhất:

 

TỔNG HỢP CÁC MÀU THỰC TẾ MỚI NHẤT TẠI XƯỞNG MAY TIATOSHOP 1. Áo gia đình, áo đôi MÀU CAM

2. Áo gia đình, áo đôi MÀU TRẮNG


 

3. Áo gia đình, áo đôi MÀU HỔNG PHẤN


 

4. Áo gia đình, áo đôi MÀU HỒNG SEN

  

5. Áo gia đình, áo đôi MÀU XANH BIỂN

 

6. Áo gia đình, áo đôi MÀU XANH NGỌC

7. Áo gia đình, áo đôi MÀU XANH THIÊN THANH

 8. Áo gia đình, áo đôi MÀU XANH CỐM

 


9. Áo gia đình, áo đôi MÀU XÁM

 


10. Áo thun gia đình, áo đôi MÀU VÀNG

 

 11. Áo gia đình, áo đôi MÀU TÍM

 


12. Áo gia đình, áo đôi MÀU XÁM TAY XANH ĐEN

 

 


 

13. Mẫu áo gia đình, áo đôi MÀU TRẮNG TAY ĐEN